SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Belzona


Polymérové dvojzložkové pastovité a tekuté kompozity - Belzona ® (tmely) majú vysokú priľnavosť, sú vysokopružné, a preto sú ideálne na spájanie/vypĺňanie  rôznych kovov, nekovov, gúm a betónov. Izolujú to značí, nepodliehajú galvanickej korózii. Chemická reakcia spájania prebieha bez vývoja tepla, vnútorného pnutia resp. následných deformácií. Materiály Belzona ® si našli uplatnenie predovšetkým tam, kde z technických alebo ekonomických dôvodov nie je možné použiť klasické metódy opráv (nebezpečenstvo výbuchu, tepelné deformácie, rôznorodosť materiálu, obtiažna zvariteľnosť, práca na „hotovo“ t.j. bez ďalšieho opracovania). 
        Všetky výrobky Belzona ® sú vyrábané podľa medzinárodného certifikátu kvality ISO 9001, 9002.

Belzona


Séria 1000

Opravy a renovácia strojných častí, čerpadiel, rozličných kovových povrchov, odolné voči erózií, korózií, kavitácii, abrázii, často krát aj pre vyššie teploty

Séria 2000

Opravy a renovácia gumených komponentov

Séria 3000

Opravy strešných konštrukcií, izolácie

Séria 4000

Opravy betónov, protichemické nátery, protišmykové úpravy

Séria 5000

Bariérové nátery, protichemické nátery

Séria 6000

Účinné ochrany konštrukcií proti korózii

Séria 8000

Montážne materiály

Séria 9000

Čističe, armovacie tkaniny