Egalizácia prírub a opravy uložení (Flange and bearing repairs)


 SLOVCEM spol. s r.o. ponúka už od roku 2000 rýchle a kvalitné riešenie, ktoré šetrí čas (oprava hotová v priebehu pár hodín)    a peniaze (žiadna demontáž zariadenia, žiadny transport).  Prácu vykonávajú naši odborní pracovníci- technici na mieste, za pomoci prenosných zariadení. Presnosť týchto opráv  je na stotiny milimetra (+ 0,01 mm), priemer opravovaných prírub je od 40 do 1.400 mm.

Egalizácia prírub (Flanges)                Opravy uložení     (Bearings)

 

 

Egalizácia príruby         Uloženie meranie