Fotogaléria


SLOVCEM spoluorganizuje Konferencie SÚZ 6/2005, 3/2009, 12/2014


Späť na fotogalériu

Prednášky SUZ 6/2005 v Turčianskych Tepliciach
Prednášky 2
Slávnostná večera 1
Slávnostná večera 2
O dobrú náladu bolo postarané
Slávnostná večera 3
Príchod účastníkov SUZ 3/2009 v Stupave
Privítanie účastníkov
Technické zabezpečenie prednášok
Konferenčná prednáška
Prestávka 1
Prestávka 2
Záujem o prezentujúcich
Posedenie po slávnostnej večeri
Prezeranie kroniky SÚZ
S brušnými tanečnicami 1
S brušnými tanečnicami 2
Privítanie na Konferencii SUZ 12/2014 v Piešťanoch
Privítanie na Konferencii
Predstavenie spoločnosti SLOVCEM
Odborná prezentácia o aplikáciách produktov Belzona
Výstavný stolík spoločnosti SLOVCEM
Ukážka záchranárskych prác
Účastníci Konferencie SUZ
Odovzdávanie pamätných diplomov k 20. výročiu SUZ
Slávnostná večera
Prijímanie nových členov
Kolektív organizátorov