SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Lepidlá a tmely


HF Market

ANAERÓBNE LEPIDLÁ

- kovy
- gumy
- istenie závitových spojov
- upevňovanie valcových častí

KONŠTR.-EPOXIDOVÉ

KYANOAKRYLÁTOVÉ

TESNIACE TMELY