Oprava čerpadla Q450


Spoločnosť:
Chemická výroba

Zariadenie:
Oprava čerpadla Q450

Detaily opravy:

Pred opravou bol povrch zdrsnený otryskaním. Oprava poškodených častí a plôch bola vykonaná materiálom Belzona 1311. Ošetrenie čerpadla náterom Belzona 1341 za účelom zvýšenia prietokových parametrov a zníženia spotreby elektrickej energie.
Dátum realizácie október 2007