SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Oprava ťažného valca


Spoločnosť:
Výroba cukru

Zariadenie:
Námraza vodných zrážok na ťažnom valci znižovala výkon dopravného pásu, dochádzalo k jeho prešmykovaniu.

Detaily opravy:
Po príprave povrchu bola aplikovaná Belzona 4411 a 9211. Oprava uskutočnená u zákazníka. Celú sezónu dopravník pracoval s požadovaným výkonom a kvalitou.