Poškodenie púzdier drapáka


Spoločnosť:
Výroba stavebných materiálov

Zariadenie:
Poškodenie púzdier drapáka

Detaily opravy:

Púzdra boli vybrúsené a opracované materiálom Belzona 1111.
Dátum realizácie - júl 2004