Vodokružná výveva


Spoločnosť:
Chemická výroba

Zariadenie:
Vodokružná výveva bola poškodená koróziou a eróziou, v dôsledku čoho strácala na výkone.

Detaily opravy:
Výveva bola otryskaná a ošetrená produktami Belzona 1111 , 1321 (oprava a náter).