SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Vodokružná výveva


Spoločnosť:
Chemická výroba

Zariadenie:
Vodokružná výveva bola poškodená koróziou a eróziou, v dôsledku čoho strácala na výkone.

Detaily opravy:
Výveva bola otryskaná a ošetrená produktami Belzona 1111 , 1321 (oprava a náter).