Obrábanie na mieste

Z dôvodov stálej snahy znižovania nákladov vo výrobe resp. pri údržbe,  hľadajú sa všade vo svete také riešenia, ktoré by čo najviac znížili súvisiace výdavky.  Často je dôležitá aj rýchlosť opravy, zákazník ráta odstávku prevádzky na hodiny....

  Tradične sa zariadenia pred opravami prírub alebo uložení  musia:

  • zdemontovať
  • naložiť
  • odviesť do dielne na opravu
  • po oprave zase naložiť, odviesť a ustaviť na miesto

Pri oprave uložení hlavnej prevodovky alebo pri egalizácii vysokotlakovej príruby môžu  tieto pridružené činnosti vyvolať nečakane vysoké finančné požiadavky a časovo trvať aj celé týždne.

SLOVCEM spol. s r.o. ponúka už od roku 2000 rýchle a kvalitné riešenie, ktoré šetrí čas (oprava hotová v priebehu pár hodín)    a peniaze (žiadna demontáž zariadenia, žiadny transport).  Prácu vykonávajú naši odborní pracovníci- technici na mieste, za pomoci prenosných zariadení.

Presnosť týchto opráv  je na stotiny milimetra, priemer opravovaných prírub je od 40 do 4 000 mm.

V akej robíme kvalite?

  1. uloženia robíme v odchýlke + 0,01 mm
  2. ustavenie nášho stroja sa vykonáva v 3 osiach (x,y,z) po celej dĺžke plochy opravy
  3. po vykonaní diela sa uskutočňuje naše odborné meranie
  4. po vykonaní diela si zákazník sám vykoná svoje odborné vyhodnotenie
  5. za celú dobu činnosti sme nemali ani jednu reklamáciu
  6. garancia na opravy je minimálne 3 roky 

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved