• SLOVCEM

 • SLOVCEM

 • SLOVCEM

 • SLOVCEM

 • SLOVCEM

 • SLOVCEM

 • SLOVCEM

Nátery, opravy, obrábanie na mieste, tmely a lepidlá to je SLOVCEM, spol. s r.o.

Potrebujete niektorú z týchto činností:

 • ochrániť veľké plochy pred koróziou
 • čerpadlo alebo výmenník potrebuje opravu
 • poškodená príruba, zničené uloženie alebo vydratý hriadel'
 • hl'adáte vhodné lepidlá alebo tmely
 • potrebujete frézovať/egalizovať bez demontáže zariadenia na mieste

Vďaka materiálom Belzona (od roku 1997 sme výhradným a autorizovaným distribútorom produktov Belzona pre Slovensko) a moderným unikátnym technológiám vykonávame zaujímavé opravy poškodených kovových, gumených (pogum) alebo betónových komponentov. Aplikáciou tmelov a náterov dosahujeme vysokú odolnosť voči korózii, erózii, abrázii, kavitácii a veľkému množstvu aj značne koncentrovaných chemikálií. Máme pre Vás vyškolených vlastných realizačných pracovníkov, takže sme schopní reagovať na Vaše požiadavky okamžite (pojazdné, plne vybavené dielne), s odbornou starostlivosťou a dlhodobou garanciou.

V auguste 2022 absolvovali viacerí naši kolegovia odborné školenie na aplikáciu systému Belzona Superwrap v rozsahu designer, supervisor, installer. Sme teda schopní vykonávať kompozitné opravy (kombinácia 100 % čistá živica, karbónové a sklenené tkaniny) v súlade s normami ISO 24817 a ASME PCC-2.

Samozrejmosťou je perfektná a životnému prostrediu neškodná príprava povrchu pred nanesením hmôt (otryskanie hygienikmi schválenými materiálmi na požadovaný profil, chemické očistenie, zmeranie chemického zaťaženia a následná dekontaminácia,...). Sme držiteľmi certifikátu kvality STN EN ISO 9001, máme zavedený systém riadenia bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia SCCP.
Ako členovia údržbárskej spoločnosti SUZ (www.suz.sk) sa dostávame k najnovším technickým a technologickým informáciám, ktoré Vám s radosťou odovzdáme.

Potrebujete opraviť prírubu, čerpadlo, výmenník či máte zničené uloženie?

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved