Belzona® 7111

Podperný alebo zálievkový materiál
Balenie: 6,95 kg

Belzona® 7111 je vylievateľný, podperný, výstužný a vyrovnávací systém, ktorý bol vyvinutý tak, aby vydržal drsné fyzické a tepelné otrasy v morskom a priemyselnom prostredí. Je ideálny na liatie základov, vyrovnávanie alebo podopieranie ťažkých pohonných systémov a iných priemyselných veľkých zariadení, kde má adjustácia a ukotvenie zásadný význam. Jeho únosnosť sa prejavuje vysokou pevnosťou v tlaku. Na rozdiel od iných podperných systémov aplikovaných v kvapalnom stave má dlhšiu skladovateľnosť bez rizika usadzovania častíc. Produkt Belzona® 7111 ľahko nateká do priestoru aplikácie, prispôsobuje sa nepravidelnostiam a vypĺňa dutiny, aby tak vytvoril dokonalú podperu. Vykazuje vynikajúcu nezmršťovaciu schopnosť a veľkú nárazovú a tlakovú pevnosť

Oblasti použitia
Po namiešaní produktu a pri aplikácii podľa Návodu na použitie je systém ideálne vhodný na aplikáciu pre:
 • motory
 • čerpadlá
 • generátory
 • kompresory
 • prevodovky
 • žeriavové dráhy
 • ložiskové bloky
 • dúchadlá
 • sústruhy
 • pohony a pomocné stroje
 • drviče
 • parné a plynové turbíny
 • ložiská hriadeľov lodných vrtúľ
Kľúčové výhody:
 • Zabezpečuje presnú adjustáciu zariadenia
  Tento samonivelizačný materiál je možné použiť na vytvorenie dokonale rovnej podložky pre základy strojov alebo zariadení.
 • Zabraňuje uvoľneniu závitov skrutiek
  Použitím produktu Belzona® 7111 sa výrazne znižuje riziko uvoľnenia skrutiek.
 • Skrátený čas inštalácie
  Belzona® 7111 je systém vytvorenia podpier podliatím, ktorý odstraňuje potrebu opracovania základov pred aplikáciou, čím šetrí čas a peniaze.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved