Belzona® 5111 Ceramic Cladding

Chemicky odolný, ľahko umývateľný náter na kovové a betónové povrchy
Balenie: 3,35 l

Dvojkomponentný modifikovaný uretánový systém na báze rozpúšťadiel na ochranu kovových povrchov a muriva pred chemickým, abrazívnym a korozívnym pôsobením. Systém vytvára náter extrémnej tvrdosti, trvanlivosti a chemickej odolnosti, ale poskytuje tiež vysoko dekoratívny, esteticky príjemný, netoxický povrch. Môže byť aplikovaný štetkou alebo striekaním. Materiál vyhovuje zvýšeným nárokom na čistotu (výroba potravín, liekov, operačné sály).

Pred aplikáciou produktu Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) sú vyžadované dva druhy ošetrenia povrchu v závislosti na type povrchu:
 • Na oceľové a iné železné povrchy aplikujte dve vrstvy produktu Belzona ® 6111 (Liquid Anode) a dve vrstvy produktu Belzona ® 5111.
 • Na cementové a neželezné kovové povrchy aplikujte jednu vrstvu kondicionéra Belzona ® 5911 (Ceramic Conditioner) a jednu vrstvu produktu Belzona ® 5111.
Oblasť použitia:
 • všetky stavebné oceľové konštrukcie
 • nádrže (vonkajšie povrchy)
 • potrubia
 • chladiace veže
 • mosty
 • steny
 • podlahy
Kľúčové výhody použitia produktu:
 • Odolnosť voči erózii a korózii
  Produkt Belzona® 5111 poskytuje vnikajúcu odolnosť voči erózii a korózii v drsných prevádzkových podmienkach
 • Aplikácia štetkou alebo striekaním
  Materiál môže byť natieraný štetkou ale aj striekaný, čo napomáha rýchlej aplikácii na rozsiahle povrchy
 • Vynikajúca odolnosť voči baktériám
  Tento náter vykazuje výbornú odolnosť voči pôsobeniu baktérií rovnako ako aj voči širokej škále chemikálií
 • Jednoduché čistenie
  Produkt Belzona® 5111 má vode a chemikáliám odolný povrch, čo uľahčuje jeho čistenie bežnými čistiacimi prostriedkami

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved