Belzona ® 5111 Ceramic Cladding 3,35 l

Chemicky odolný, ľahko umývateľný náter na kovové a betónové povrchy so zvýšeným nárokom na čistotu (výroba potravín, liekov, operačné sály). Vynikajúci koeficient odrazu slnečného žiarenia (0,8852)!

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved