Belzona® 4341 Magma CR 4

Ochrana proti anorganickým kyselinám pri vyšších teplotách
Balenie: 1,5 kg
 
Anorganické kyseliny patria medzi najzávažnejšie činidlá korózie v priemysle. Či už je to bezprostredný styk, ich rozliatie, úniky počas manipulácie alebo počas procesu spracovania, vždy väčšina kovových a murovaných povrchov bude veľmi rýchle degradovať po styku s týmito agresívnymi chemikáliami.
Belzona® 4341 rozširuje sortiment produktov spoločnosti Belzona riešiacich problémy materiálov vystavených pôsobeniu vyšších teplôt, ktoré po svojom dodatočnom vytvrdení zabezpečia bezkonkurenčnú ochranu voči anorganickým kyselinám pri vyšších teplotách. Aby sa dosiahla optimálna účinnosť ochrany týmto produktom, je nevyhnutné vykonať dodatočné vytvrdenie pred tým, ako sa náter vystaví pracovným podmienkam, hoci existuje možnosť - vďaka jeho unikátnej chemickej kompozícii, že dodatočné vytvrdenie sa vykoná priamo v prevádzke. Využitím celkom novátorského systému živice, ktorá katalyzuje v kyslom prostredí za podmienok vystavenia anorganickým kyselinách, dochádza k terciárnemu vytvrdeniu. Takto sa na povrchu ochranného náteru vytvára nepriepustná bariéra voči vode a kyselinám. Ak sa po starostlivom výbere pridá vhodné plnivo odolné voči kyselinám, ktoré sa pevne naviaže do polymérového reťazca, ako je to v prípade produktu Belzona® 4341, dosiahne sa ochranná bariéra výnimočne odolná voči anorganickým kyselinách pri vyšších teplotách.

Jednoduchosť použitia
 • Nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti ani zariadenia
 • Jednoduchá aplikácia štetkou alebo aplikátorom
 • Bezšvový monolitický povrch
 • Možnosť použiť viaceré farby na rozlíšenie vrstiev systému
Bezpečnosť použitia
 • Žiadne rozpúšťadlá
 • Žiadne riziko požiaru
Dôkladná kontrola povrchu
 • Prípadné vynechané miesta, dierky a nedostatky pri aplikácii možno otestovať iskrovou skúškou
 • Mechanické poškodenie a defekty na aplikácii sa ľahko opravujú
Mnohostrannosť použitia
 • Trvalé naviazanie na takmer každý druh pevného podkladového materiálu vrátane kovov, betónu, sklených vlákien, kameniva, obkladov a skla
Účinnosť v prevádzke
Vynikajúca odolnosť voči anorganickým kyselinám vrátane:
 • 75 %-ná kyselina sírová až do 90 °C
 • 98 %-ná kyselina sírová až do 60 °C
 • 36 %-ná kyselina chlorovodíková až do 60 °C
 • 40 %-ná kyselina fosforečná až do 60 °C
 • 40 %-ná kyselina dusičná až do 20 °C

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved