3931

Belzona® 3931 WG Membrane Conditioner

Aktivátor povrchu na zaistenie priľnavosti produktu Belzona® 3131 na porézne povrchy
Balenie: 1 l

Karta bezpečnostných údajov

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved