3911

Belzona® 3911 PSC Surface Conditioner

Aktivátor povrchu na zaistenie priľnavosti produktu Belzona® 3111 na porézne a živicové povrchy
Balenie: 0,75 a 5 l - 0,5 a 5 kg

Karta bezpečnostných údajov

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved