Belzona ® 3911 P.S.C Conditioner

Balenie: 0,75 a 5 L - 0,5 a 5 kg

Aktivátor povrchu na zaistenie priľnavosti Belzona 3111 na porézne a hladké povrchy

Karta bezpečnostných údajov

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved