Belzona® 1391T

Dvojkomponentný ručne aplikovaný systém na ochranu trvalo ponorených zariadení
Balenie: 1 a 3 kg

Tento keramický epoxidový náter je vhodný pre zariadenia prevádzkované pod hladinou pri teplotách do 130 °C. Vykazuje excelentnú erozívnu a korozívnu odolnosť pri zvýšených teplotách. Chemicky odolný voči širokej škále vodných roztokov, uhľovodíkov a procesných chemikálií. Dá sa použiť aj ako vysokopevnostné stavebné lepidlo na lepenie alebo vytváranie nepravidelných nosných podložiek s dobrými elektrickými izolačnými vlastnosťami.

Produkt Belzona® 1391T je náterový systém jednoducho aplikovaný ručným náradím na plochy vyžadujúce maximálnu odolnosť voči erózii. Má dlhý interval medzi najskorším a najneskorším možným časom aplikácie ďalšej vrstvy a môže byť rýchlo dodatočne vytvrdený, čo umožňuje efektívne ukončenie aplikácie s minimálnymi prestojmi, skrátením času aplikácie a zjednodušením údržbárskych procesov.

Kľúčové výhody:
 • Vynikajúca odolnosť voči korózii a erózii
  Tento náter poskytuje ochranu pred eróziou a koróziou pri zvýšených teplotách a odoláva širokej škále vodných roztokov, uhľovodíkov a procesných chemikálií.
 • Dlhý interval medzi minimálnym a maximálnym časom aplikácie ďalšej vrstvy
  Má dlhý interval medzi najskorším a najneskorším možným časom aplikácie ďalšej vrstvy a môže byť rýchlo dodatočne vytvrdený, čo umožňuje efektívne ukončenie aplikácie s minimálnymi prestojmi.
 • Jednoduchá aplikácia
  Tento náter bez obsahu rozpúšťadiel sa aplikuje jednoducho použitím ručného náradia na plochy, kde je požadovaná maximálna ochrana pred eróziou.
Oblasti použitia:
 • kondenzačné nádrže
 • filtre na morskú vodu
 • výparníky
 • autoklávy
 • destilačné jednotky
 • výmenníky tepla
 • pracie jednotky
 • separátory

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved