Belzona® 1341 Supermetalglide

Ochrana pred koróziou a eróziou a udržanie plynulého toku na zníženie prevádzkových nákladov
Balenie 0,5 a 5 kg

Energetické straty spôsobené viskozitou a drsnosťou povrchu, zosilnené pôsobením erózie a korózie, môžu byť znížené nanášaním ochranných náterov na povrchy obtekané kvapalinami. Klasické nátery, hocijako dobré, majú rozličné nedostatky:
 • problém vytvoriť hladký povrch
 • zlé aplikačné vlastnosti vedú ku náterom veľkých hrúbok, čo ovplyvňuje prietokové charakteristiky
 • ohraničená odolnosť proti korózii a erózii
Unikátna hydrofóbna vlastnosť produktu Belzona® 1341 spôsobuje, že voda skĺza po jeho povrchu. Opotrebenie a oter je minimalizovaný zapuzdrenou zmesou mazacích a oteruvzdorných plnív. Belzona® 1341 týmto zredukuje spotrebu energie, zvýši efektívnosť, zníži prevádzkové náklady a zlepší hydrodynamické charakteristiky.
Produkt Belzona® 1341 je vhodný pre kontakt s pitnou vodou.

Ústretovosť voči užívateľovi
 • Nanášanie striekaním alebo štetcom vytvára perfektne hladký a lesklý povrch
 • Po namiešaní dlhý čas na aplikáciu
 • Aplikácia druhej vrstvy do 24 hodín (pri 10 až 30 °C)
 • Dva rozličné farebné varianty spolu s počítačom navrhovanými reologickými vlastnosťami výrobku dovoľujú aplikovať dva nátery v správnej hrúbke – to je veľmi dôležité na zaistenie stálych prietokových charakteristík, pri súčasnom zvýšení účinnosti zariadenia
Zníženie prevádzkových nákladov
 • Nezávislé testy ukázali v priemere 6,7 %-nú redukciu spotreby energie bez zmeny charakteristík čerpadla
 • Zvyšovanie výkonu hydroelektrických turbínových systémov
Zvýšenie hydrodynamického výkonu
 • Je to dosiahnuté možnosťou zvýšenia prietokovej rýchlosti (dovoľuje to kontrolovaná hrúbka náteru) bez vzniku turbulencie
Znižuje náklady na údržbu
 • V porovnaní s epoxidovými nátermi a polyestero-sklenenými emailmi testy ukázali vynikajúcu odolnosť voči kavitácii
Veľmi vysoká priľnavosť k podkladu
 • Do 35 MPa na opieskovanej oceľovoliatinovej ploche
Vhodné na použitie pre nové aj staré zariadenia
 • Opotrebované alebo poškodené miesta je možné vyplniť produktom Belzona® 1111 a potom aplikovať náter Belzona® 1341

Referencie:
Rekonštrukcia kondenzátorov ; Oprava poškodených rúrok a rúrkovnice kondenzátora ; Poškodenie čerpadla Q600 ; Oprava čerpadla Q450 ; Poškodené čerpadlo

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved