Belzona ® 1321 Supermetalglide

Balenie 0,5 a 5 kg
Ochrana pred koróziou a eróziou a udržanie plynulého toku vedie ku zníženiu prevádzkových nákladov
Energetické straty spôsobené viskozitou a drsnosťou povrchu, zosilnené pôsobením erózie a korózie, môžu byť znížené nanášaním ochranných náterov na povrchy obtekané kvapalinami. Klasické nátery, hocijako dobré, majú rozličné nedostatky:
 • problém vytvoriť hladký povrch
 • zlé aplikačné vlastnosti vedú ku náterom veľkých hrúbok, čo ovplyvňuje prietokové charakteristiky
 • ohraničená odolnosť proti korózii a erózii
Unikátna hydrofóbna vlastnosť produktu Belzona ® 1341 spôsobuje, že voda skĺza po jeho povrchu. Opotrebenie a oter je minimalizovaný zapuzdrenou zmesou mazacích a oteru vzdorných plnív. Belzona ® 1341 týmto zredukuje spotrebu energie, zvýši efektívnosť, zníži prevádzkové náklady a zlepší hydrodynamické charakteristiky.
Belzona ® 1341 je vhodná pre kontakt s pitnou vodou.

Ústretovosť voči užívateľovi

 • Nanášaná postrekom alebo štetcom vytvára perfektne hladký a lesklý povrch
 • Po namiešaní dlhá doba možnosti aplikácie
 • Aplikácia druhej vrstvy do 24 hodín (pri 10 – 30O C)
 • Dva rozličné farebné varianty spolu s počítačom navrhovanými reologickými vlastnosťami výrobku dovoľujú aplikovať dva nátery v správnej hrúbke – to je veľmi dôležité na zaistenie stálych prietokových charakteristík, pri súčasnom zvýšení účinnosti zariadenia

Zníženie prevádzkových nákladov

 • Nezávislé testy ukázali v priemere 6,7% redukciu spotreby energie, bez zmeny charakteristík čerpadla
 • Zvyšovanie výkonu hydroelektrických turbínových systémov

Zvýšenie hydro-dynamického výkonu

 • Je to dosiahnuté možnosťou zvýšenia prietokovej rýchlosti (dovoľuje to kontrolovaná hrúbka náteru) bez vzniku turbulencie

Znižuje náklady na údržbu

 • V porovnaní s  epoxidovými nátermi a polyestero-sklenenými emailmi testy ukázali vynikajúcu odolnosť voči kavitácii

Veľmi vysoká adhézia ku podkladu

 • Do 3.500 psi (245 kg/cm2) na opieskovanej oceľovoliatinovej ploche

Vhodné na použitie pre nové aj staré zariadenia

 • Opotrebované alebo poškodené miesta je možné doplniť do predchádzajúceho profilu produktom Belzona ® 1111 a potom použiť produkt Belzona ® 1341

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved