Belzona® 4141 Magma-Build

Odľahčený opravárenský systém pre renovácie zvislých a stropných povrchov
Balenie: 8 kg

Každý betón sa kazí kvôli svojmu pórovitému charakteru a slabým elektronickým silám, ktoré držia jednotlivé betónové častice spolu. Keďže tieto sa ľahko lámu, betón je vystavený pôsobeniam abrázie, nárazov, vibrácií a chemikálií.

 • Nasýtenie betónu kysličníkom uhličitým vedie ku korózii oceľovej výstuže zvlášť tam, kde bol betónový plášť nedostatočný.
 • Znečistené priemyselné ovzdušie obsahuje veľa agresívnych substancií, ktoré negatívne pôsobia na betón.
 • Odmrazovacia soľ vážne poškodzuje cestné a mostové štruktúry.
 • Zmršťovacie pukliny, zapríčinené nadbytkom vody v betónovej zmesi, slabá pevnosť, dutiny a vylučovanie agregátu môžu spôsobiť, že betón bude priepustný.
 • Rozťahovanie ľadu vo vnútri betónu môže polámať a oslabiť štruktúru.

Produkt Belzona® 4141 (Magma-Build) je určený ako odľahčený, špeciálne vytvorený opravárenský systém pre betón a kamenné stavby, umožňujúci rýchle permanentné opravy bez debnenia alebo podpory a s minimálnou pomocou zariadení.

Jednoduché použitie
 • Neprítomnosť rozpúšťadiel alebo vody umožňuje aplikáciu vo vlhkých, mokrých alebo nízkotepelných podmienkach, vnútri alebo vonku.
Univerzálna aplikácia
 • Odľahčenie umožňuje ľahkú aplikáciu na zvislé a stropné povrchy. Aplikujte 125 mm vrstvu na zvislé povrchy, 75 mm vrstvu na stropné povrchy s minimálnou podporou počas aplikácie.
 • Vhodný pre použitie na všetky pevné murivové povrchy.
 • Môže byť zafarbený, aby zodpovedal originálnemu substrátu.
 • Štruktúra podobná prírodnému kameňu.
Trvanlivosť
 • Neabsorbuje vodu. Nebude zničený mrazom alebo prevádzkovaním pri -18°C.
 • Bezrozpúšťadlový charakter zabezpečí, že sa počas tvrdnutia nestane žiadne zmršťovanie; nevytvárajú sa žiadne vnútorné napätia, ktoré by zapríčinili predčasné poruchy, bez ohľadu na hrúbku aplikovanej vrstvy.
 • Odolný voči kysličníku uhličitému; základ z organického polyméru sa neskazí alebo nenasýti kysličníkom uhličitým ako materiály s cementovým základom.
Ochrana pre odebnené oceľové konštrukcie
 • Nepriepustnosť vody zabraňuje korózii oceľovej výstuže.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved