Oprava ťažného valca

Spoločnosť: Výroba cukru

Zariadenie:

Námraza vodných zrážok na ťažnom valci znižovala výkon dopravného pásu, dochádzalo k jeho prešmykovaniu.

Detaily opravy:

Po príprave povrchu boli aplikované produkty Belzona 4411 a Belzona 9211. Oprava uskutočnená u zákazníka. Celú sezónu dopravník pracoval s požadovaným výkonom a kvalitou.

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved