Oprava betónovej nádrže

Spoločnosť: Výroba stavebných hmôt

Zariadenie:

Pieskový kal spôsoboval veľkú abráziu a poškodenie betónovej miešacej nádrže. V dôsledku prasknutia steny nádrže došlo vytekaniu jej obsahu.

Detaily opravy:

Najprv sa opravili poškodené časti nádrže. Po aplikácii kondicionéra Belzona 4911 sa naniesla ochranná vrstva materiálu Belzona 4131. Oprava vykonaná v roku 2001, kontrola v roku 2004 ukázala stále veľmi dobrý stav.

Oprava poškodených čapov mlyna

Spoločnosť: Chemická výroba

Zariadenie:

Poškodené čapy mlyna ALSING nedovoľovali ďalšiu prevádzku. Demontáž 70 tonového zariadenia by bola veľmi obtiažna, navarovanie a opracovanie by zabralo dlhý čas, ktorý spoločnosť z hľadiska odstavenia výroby nemohla akceptovať.

Detaily opravy:

Povrch čapu bol tak poškodený, že bolo problematické sa niekde zachytiť, napriek tomu sa ho podarilo ofrézovať, potom sa naniesol produkt Belzona 1111, ktorý sa opracoval na požadovaný priemer.

Oprava uloženia na prevodovke

Spoločnosť: Výroba stavebných hmôt

Zariadenie:

Prevodovka hlavného pohonu rotačnej pece začala vykazovať na ložiskách vstupného pastorka vibrácie - poškodenia.

Detaily opravy:

Po rozobratí sa posúdil stav a spravila sa kontrola jednotlivých uložení. Odfrézovali sa poškodené uloženia. Naniesla sa vrstva produktu Belzona zo série 1000. Po čiastočnom vytvrdnutí sa odfrézoval povrch na požadované rozmery. Oprava bola uskutočnená za 3 dni.

Poškodená časť mlecieho valca

Spoločnosť: Výroba cementu

Zariadenie:

Na mlecom valci v kuželovej časti jadra došlo vplyvom prešmyku k poškodeniu.

Detaily opravy:

Po príprave povrchov a nanesení vrstvy produktu Belzona zo série 1000 sa protikus natrel separátorom Belzona 9411. Otlačením sa dosiahol požadovaný tvar.

Potrubie horáku

Spoločnosť: Výroba cementu

Zariadenie:

Vplyvom pomletého uhlia vháňaného veľkou rýchlosťou do horákov Pillard dochádza k extrémnemu opotrebovaniu materiálu potrubia. Bola potreba opravy každé 3 mesiace.

Detaily opravy:

Po príprave povrchu a nanesení vrstvy materiálu Belzona 1811 sa dosiahol vysokoodolný náter proti abrázii. Životnosť potrubia bola niekoľkonásobne predĺžená (oprava 1x za 2 roky).

Poškodenie puzdier drapáka

Spoločnosť: Výroba stavebných materiálov

Zariadenie:

Poškodenie puzdier drapáka

Detaily opravy:

Puzdrá boli vybrúsené a opracované materiálom Belzona 1111. Dátum realizácie - júl 2004.

Poškodenie betónu

Spoločnosť: Výroba stavebných materiálov

Zariadenie:

Poškodenie betónu pod dosadacou pätkou rezacieho stroja na tvárnice

Detaily opravy:

Po odstránení voľných častíc bol povrch natretý materiálom Belzona 4911. Po aktivovaní plochy bola vytvorená nová pätka materiálom Belzona 4111. Dátum realizácie: november 2006.

Oprava lopatiek vrtule chladiacej veže

Spoločnosť: Výroba stavebných hmôt

Zariadenie:

Užívaním zariadenia došlo k poškodeniu lopatiek vrtule chladiacej veže

Detaily opravy:

Použitím produktov Belzona 1321 a Belzona 1111 a armovacej tkaniny sa lopatky vrátili do pôvodného stavu. Na základe spokojnosti zákazníka sa takéto opravy zrealizovali aj na ďalších lopatkách iných chladiacich veží.

Abrázia potrubia

Spoločnosť: Výroba cementu

Zariadenie:

Abrazívne poškodenie turniketu a uzatváracej klapky potrubia na cementovej mlynici

Detaily opravy:

Po zdrsnení povrchu otryskaním a po odmastení bol nanesený materiál Belzona 1811, ktorý obsahuje karbidové zrnká a zamedzuje vydieraniu.

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved