Oprava betónovej nádrže

Spoločnosť: Výroba stavebných hmôt

Zariadenie:

Pieskový kal spôsoboval veľkú abráziu a poškodenie betónovej miešacej nádrže. V dôsledku prasknutia steny nádrže došlo vytekaniu jej obsahu.

Detaily opravy:

Najprv sa opravili poškodené časti nádrže. Po aplikácii kondicionéra Belzona 4911 sa naniesla ochranná vrstva materiálu Belzona 4131 . Oprava vykonaná v roku 2001, kontrola v roku 2004 ukázala stále veľmi dobrý stav.

Oprava poškodených čapov mlyna

Spoločnosť: Chemická výroba

Zariadenie:

Poškodené čapy mlyna ALSING nedovoľovali ďalšiu prevádzku. Demontáž 70 tonového zariadenia by bola veľmi obtiažna, navarovanie a opracovanie by zabralo dlhý čas, ktorý spoločnosť z hľadiska odstavenia výroby nemohla akceptovať.

Detaily opravy:

Povrch čapu bol tak poškodený, že bolo problematické sa niekde zachytiť, napriek tomu sa ho podarilo ofrézovať, potom sa naniesol produkt Belzona 1111 , ktorý sa opracoval na požadovaný priemer.

Oprava uloženia na prevodovke

Spoločnosť: Výroba stavebných hmôt

Zariadenie:

Prevodovka hlavného pohonu rotačnej pece začala vykazovať na ložiskách vstupného pastorka vibrácie- poškodenia.

Detaily opravy:

Po rozobratí sa posúdil stav a spravila sa kontrola jednotlivých uložení. Odfrézovali sa poškodené uloženia. Naniesla sa vrstva Belzony zo série 1000. Po čiastočnom vytvrdnutí sa odfrézoval povrch na požadované rozmery. Oprava bola uskutočnená za 3 dni.

Poškodená časť mlecieho valca

Spoločnosť: Výroba cementu

Zariadenie:

Na mlecom valci v kuželovej časti jadra došlo vplyvom prešmyku k poškodeniu.

Detaily opravy:

Po príprave povrchov a nanesení vrstvy Belzony zo série 1000 sa protikus natrel separátorom 9411. Otlačením sa dosiahol požadovaný tvar.

Potrubie horáku

Spoločnosť: Výroba cementu

Zariadenie:

Vplyvom pomletého uhlia vháňaného veľkou rýchlosťou do horákov Pillard dochádza k extrémnemu opotrebovaniu materiálu potrubia. Bola potreba opravy každé 3 mesiace.

Detaily opravy:

Po príprave povrchu a nanesení vrstvy Belzony 1811 sa dosiahol vysokoodolný náter proti abrázii. Životnosť potrubia bola niekoľko násobne predĺžená (oprava 1x za 2 roky).

Poškodenie púzdier drapáka

Spoločnosť: Výroba stavebných materiálov

Zariadenie:

Poškodenie púzdier drapáka

Detaily opravy:

Púzdra boli vybrúsené a opracované materiálom Belzona 1111. Dátum realizácie - júl 2004

Poškodenie betónu

Spoločnosť: Výroba stavebných materiálov

Zariadenie:

Poškodenie betónu pod dosadacou pätkou rezacieho stroja na tvárnice

Detaily opravy:

Po odstránení voľných častíc bol povrch natretý materiálom Belzona 4911. Po aktivovaní plochy bola vytvorená nová pätka materiálom Belzona 4111. Dátum realizácie november 2006

Oprava lopatiek vrtule chladiacej veže

Spoločnosť: Výroba stavebných hmôt

Zariadenie:

Užívaním zariadenia došlo k poškodeniu lopatiek vrtule chladiacej veže

Detaily opravy:

Použitím produktov Belzona 1321 a Belzona 1111 a armovacej tkaniny sa lopatky vrátili do pôvodného stavu. Na základe spokojnosti zákazníka sa takéto opravy zrealizovali aj na ďalších lopatkách iných chladiacich veží.

Abrazia potrubia

Spoločnosť: Výroba cementu

Zariadenie:

Abrazívne poškodenie turniketu a uzatváracej klapky potrubia na cementovej mlynici

Detaily opravy:

Po zdrsnení povrchu otryskaním a po odmastení bol nanesený materiál Belzona 1811, ktorý obsahuje karbidové zrnká a zamedzuje vydieraniu.

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved