Oprava bloku motora traktora ZETOR, MAN, Citroen, Chevrolet, JCB

Spoločnosť: Oprava automobilov

Zariadenie:

Pri zimnej odstávke traktora ZETOR zabudli pracovníci vypustiť chladiacu kvapalinu z motora. Pri zamrznutí došlo k prasknutiu bloku motora. Pri zvarovaní mohlo prísť ku vzniku deformácie vplyvom veľkého tepla. Na bloku motora ťahača MAN bola zistená prasklina. Cez zimu nebola použitá nemrznúca zmes, čo spôsobilo prasknutie bloku motora Citroen, z ktorého začala presakovať chladiaca zmes. Vozidlo patrí členovi Veterán klubu Bratislava. Veterán Chevrolet 1939. Prasklina motora JCB.

Detaily opravy:

Vzhľadom na to, že poškodenie nebolo na mieste, kde by sa mohla dosiahnuť teplota nad 90 °C oprava sa uskutočnila aplikáciou produktu Belzona 1111.

Oprava hriadeľa nápravy návesu Kögel

Spoločnosť: Oprava automobilov

Zariadenie:

Oprava hriadeľa nápravy návesu Kögel (po zadretí ložiska) v dopravnej spoločnosti, vykonaná v auguste 2008, doteraz najazdených viac ako 70.000 km bez akéhokoľvek problému.

Detaily opravy:

Po odsústružení poškodenej vrstvy, odmastnení bola nanesená vrstva materiálu Belzona 1111 s presahom, ktorý bol po vytvrdnutí opracovaný na pôvodný rozmer.

STK protišmyková podlaha

Spoločnosť: Oprava automobilov, príslušenstvo, STK

Zariadenie:

V dôsledku poveternostných vplyvov (dážď, sneh,...) vzniká problém s výjazdom motorových vozidiel z brzdovej stolice (mokré nájazdové a manipulačné plochy v priestore okolo brzdových stolíc a kontrolných jám)

Detaily opravy:

Po stanovení a vymeraní plochy sa nalepia vymedzovacie pásky a aplikuje sa materiál Belzona 1321 s granogripom Belzona 9211. Vymedzovacie pásky sa odlepia, systém sa nechá vytvrdnúť. Dá sa zvoliť veľkosť zŕn a farba (červená, žltá, šedá). Tento systém je overený bezpečnostný povrch, ktorý je trvanlivý, permanentne spojený s podlahou, je odolný nielen vode, ľadu, ale aj kyselinám, zásadám, uhľovodíkom a rozličným olejom, ... NEODLEPUJE SA !!!

STK - valce testera bŕzd

Spoločnosť: Oprava automobilov, príslušenstvo, STK

Zariadenie:

Typická životnosť brzdiaceho valca s klasickým náterom pre ťažké autá je cca 15.000 testov, pre osobné autá cca 25.000 testov. Systém Belzona dokáže túto dobu podstatne predĺžiť...

Detaily opravy:

Valce sa dajú u nás renovovať alebo vyrobiť úplne nové. Na kovovo čistý povrch sa aplikuje Belzona 1821, táto sa posype materiálom Belzona 9211, ktorý sa zavalcuje do náteru. Aplikáciu (výrobu) vykonávame rýchlo, na rozličné dĺžky a priemery valcov.

 

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved