Belzona ® 4111 Magma Quartz 15 kg

Dlhodobá regenerácia a ochrana betónu
 
Betón, ktorý je vystavený pôsobeniu abrázie, vibrácií, nárazov a chemikálií, sa kvôli svojmu pórovitému charakteru a slabým elektronickým silám, ktoré držia jednotlivé kryštáliky betónu spolu, poškodzuje. Belzona ® 4111 (Magma-Quartz) je vyskúšané, dlhodobé riešenie pre opravu a ochranu betónu. Belzona ® 4111 (Magma-Quartz) má výnimočnú univerzálnu aplikáciu umožňujúcu renovácie, omietanie, tmelenie alebo vstrekovanie tak, aby bol vhodný na použitie v špecifických situáciách. Ponúka odolnosť voči abrázii, nárazom, vibráciám a účinkom chemikálií.
Belzona ® 4111 (Magma-Quartz), určená pre vysokú výkonnosť a jednoduchosť aplikácie, má výnimočnú:
 • adhéziu
 • pevnosť
 • tvrdosť
 • chemickú odolnosť
Je ideálny pre vodorovné plochy, ale môže sa použiť i na zvislé substráty do hrúbky 6 mm, vrátane:
 • oceľ a iné kovové substráty
 • betónové povrchy vystavené pôsobeniu chemikálií
 • oblasti vystavené extrémnemu opotrebovávaniu, nárazom a abrázii
Bezpečné použitie
 • Žiadne výpary z rozpúšťadiel
 • Bez rizika vzniku požiaru
 • Bez nákazy potravín
 • Spĺňa požiadavky USDA pre náhodný kontakt s potravinami
Univerzálna aplikácia
 • Ľahko aplikovateľný stierkou alebo murárskou lyžicou
 • Môže byť aplikovaný a vytvrdený pri nepriaznivých podmienkach
 • Tenké alebo hrubé vrstvy môžu byť aplikované podľa požiadaviek a pre perfektné ukončenie rozotreté až po okraj
Univerzálne použitie
 • Vhodný pre použitie na všetky pevné substráty, kovové aj nekovové
 • Môžu sa prifarbiť, aby sa podobali farbe originálneho substrátu
 • Konzistencia sa môže podľa potreby regulovať od tekutej riedkej malty až po netekutú omietkovú konzistenciu
Trvanlivosť
 • Neabsorbuje vodu alebo chemikálie. Nebude zničený mrazom a servisom pri teplotách nižších ako 0°C
 • Odolný voči všetkým pôsobeniam životného prostredia.
 • Žiadne zmršťovanie bez ohľadu na hrúbku aplikovanej vrstvy, čím sa nevytvárajú žiadne vnútorné napätia, ktoré by zapríčinili predčasné poruchy
 • Odoláva všetkým normálnym zaťaženiam. Typická hodnota pevnosti v tlaku podľa ASTM C39 je 970 kg/cm²
 • Výborná odolnosť voči širokému rozsahu chemikálií
 • Bezpečný, hygienický povrch môže byť čistený striekaním hadicou, parou alebo mechanickým drhnutím (jednotky v MPa)

Návod na použitie

Karta bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved