Belzona® 4111 Magma-Quartz

Dlhodobá regenerácia a ochrana betónu
Balenie: 15 kg
 
Betón, ktorý je vystavený pôsobeniu abrázie, vibrácií, nárazov a chemikálií, sa kvôli svojmu pórovitému charakteru a slabým elektronickým silám, ktoré držia jednotlivé častice betónu spolu, poškodzuje. Belzona® 4111 (Magma-Quartz) je vyskúšané, dlhodobé riešenie pre opravu a ochranu betónu. Produkt Belzona® 4111 (Magma-Quartz) má výnimočnú univerzálnu aplikáciu umožňujúcu renovácie, omietanie, tmelenie alebo vstrekovanie tak, aby bol vhodný na použitie v špecifických situáciách. Zabezpečuje odolnosť voči abrázii, nárazom, vibráciám a účinkom chemikálií.
Produkt Belzona® 4111 (Magma-Quartz), má vysokú výkonnosť, jednoduchosť aplikácie a tieto výnimočné vlastnosti:
 • adhézia
 • pevnosť
 • tvrdosť
 • chemická odolnosť
Je ideálny pre vodorovné plochy, ale môže sa použiť i na zvislé plochy do hrúbky 6 mm, vrátane substrátov:
 • oceľ a iné kovové substráty
 • betónové povrchy vystavené pôsobeniu chemikálií
 • oblasti vystavené extrémnemu opotrebovávaniu, nárazom a abrázii
Bezpečné použitie
 • Žiadne výpary z rozpúšťadiel
 • Bez rizika vzniku požiaru
 • Bez nákazy potravín
 • Spĺňa požiadavky USDA pre náhodný kontakt s potravinami
Univerzálna aplikácia
 • Ľahko aplikovateľný stierkou alebo murárskou lyžicou
 • Môže byť aplikovaný a vytvrdený pri nepriaznivých podmienkach
 • Tenké alebo hrubé vrstvy môžu byť aplikované podľa požiadaviek a pre perfektné ukončenie rozotreté až po okraj
Univerzálne použitie
 • Vhodný pre použitie na všetky pevné substráty, kovové aj nekovové
 • Môže sa prifarbiť, aby sa podobal farbe originálneho substrátu
 • Konzistencia sa môže podľa potreby regulovať od tekutej riedkej malty až po netekutú omietkovú konzistenciu
Trvanlivosť
 • Neabsorbuje vodu alebo chemikálie. Nebude zničený mrazom a prevádzkovaním pri teplotách nižších ako 0°C.
 • Odolný voči všetkým pôsobeniam životného prostredia.
 • Žiadne zmršťovanie bez ohľadu na hrúbku aplikovanej vrstvy, čím sa nevytvárajú žiadne vnútorné napätia, ktoré by zapríčinili predčasné poruchy.
 • Odoláva všetkým normálnym zaťaženiam. Typická hodnota pevnosti v tlaku podľa ASTM D695 je 110 MPa.
 • Výborná odolnosť voči širokému rozsahu chemikálií.
 • Bezpečný, hygienický povrch môže byť čistený striekaním hadicou, parou alebo mechanickým drhnutím (rádovo jednotky MPa).

Referencie:
Poškodenie betónu

Návod na použitie

KBU pre agregát

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved