Opravy tesniacich plôch prírub


Chemický závod

 • Dátum aplikácie: 2018

 • Zariadenie: Rozšírenie drážky tesniacej plochy prírubyna reaktore

 • Produkt: Bez použitia produktu Belzona

 • Rozmery: Priemer  3 804 mm, Rozšírenie  drážky z 36 mm na 38 mm

Hutnícky závod

 • Dátum aplikácie: 2012

 • Zariadenie: Zarovnanie príruby vysokej pece

 • Produkt: Naváranie

 • Rozmery: Priemer  2 800 mm

Chemický závod

 • Dátum aplikácie: 2011

 • Zariadenie: Príruba výmeníka

 • Produkt: Naváranie

 • Rozmery: Priemer  1 414 mm

Chemický závod

 • Dátum aplikácie: 2010

 • Zariadenie: Vysokotlaké príruby

 • Produkt: Bez použitia produktu Belzona

 • Rozmery: Priemer  240 mm

Hutnícky závod

 • Dátum aplikácie: 2010

 • Zariadenie: Uloženie na valcovni rúr

 • Produkt: Bez použitia produktu Belzona

 • Rozmery: Priemer  756 mm, Obrobená dlžka 230 mm

Hutnícky závod

 • Dátum aplikácie: 2019

 • Zariadenie: Oprava tesniacej plochy (zvnútra) na parnom kotle (bez privarenia)

 • Produkt: Bez použitia produktu Belzona

 • Rozmery: 435 x 345 mm

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved