Belzona® 4181 ARH Magma-Quartz

Systém na opravu betónu vystaveného vysokým teplotám alebo  kyselinám
Balenie:  15 kg

Odolnosť voči anorganickým kyselinám
Betón najmä vďaka svojej alkalickej povahe je obzvlášť citlivý na pôsobenie anorganických kyselín. Vždy, keď vznikne mechanické alebo kyselinou vytvorené poškodenie, je veľmi jednoduché dosiahnuť opravu alebo ochranu pomocou produktu Belzona®  4181. Je to ideálna voľba všade tam, kde môže dôjsť poškodeniu následkom mechanických nárazov alebo abrázie.

Tento produkt aplikovateľný murárskou lyžicou/hladidlom pri vystavení anorganickým kyselinám má unikátnu vlastnosť vytvoriť bariéru vo forme ochrannej povrchovej vrstvy, ktorá ešte ďalej zvyšuje svoju odolnosť voči kyselinám. Je to dosiahnuté komplexným kyseliny katalyzujúcim hybridným živicovým systémom, do ktorého sú začlenené, starostlivo vybrané kyseline odolné plnivá.

Odolnosť voči teplotám
Ďalšou vlastnosťou produktu Belzona® 4181 je výnimočná odolnosť voči teplotám. Pri vystavení vyšším teplotám chemická štruktúra tohoto produktu vytvára dokonale previazanú polymérovú matricu, ktorá si zachováva svoju pevnosť aj pri zvýšených teplotách. Pomocou dodatočného vytvrdzovania pred opätovným uvedením do prevádzky Belzona® 4181 bude odolávať prevádzkovým teplotám, ktoré sú zásadne omnoho vyššie, ako je to v prípade bežných konvenčných opravných materiálov na betón, ktoré sú založené na polyméroch.
Tam, kde požadujete vysokú odolnosť voči anorganickým kyselinám a vysokým teplotám, tam je ideálnou voľbou práve Belzona® 4181.

Bezpečnosť použitia
 • Žiadne výpary z rozpúšťadiel
 • Žiadne nebezpečenstvo požiaru
Mnohostrannosť použitia
 • Jednoduchá aplikácia naliatím alebo použitím murárskej lyžice
 • Možno naniesť tenkú alebo hrubú vrstvu a dosiahnuť ostré hrany a perfektné ukončenie okrajov
 • Pri prevádzke v kyslom prostredí sa vyvinie maximálna odolnosť voči kyselinám
 • Dodatočné vytvrdenie vyvinie maximálnu tepelnú odolnosť
Účinnosť v prevádzke
 • Odolnosť voči mechanickým rázom
 • Vysoká mechanická pevnosť – pevnosť v tlaku 63 MPa až do hodnôt 96 MPa, ktoré je možné dosiahnuť dodatočným vytvrdzovaním
 • Vynikajúca odolnosť voči anorganickým kyselinám vrátane:
  96 %-nej kyseliny sírovej
  36 %-nej kyseliny chlorovodíkovej
  40 %-nej kyseliny fosforečnej
  40 %-nej kyseliny dusičnej
 • Odolnosť voči teplotám a uchovanie si pevnosti až do 150 °C
Stálosť v prevádzke
 • Neabsorbuje vodu ani chemikálie. Mráz ani námraza mu neuškodí
 • Minimálna zmrštiteľnosť nezávislá od aplikovanej hrúbky, čo vedie k beznapäťovej oprave
 • Systém s pevne naviazaným plnivom zabezpečuje výbornú odolnosť voči abrázii

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

KBU pre agregát

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved