Belzona® 9121 Universal Thinners

Univerzálne riedidlo pre produkty na báze rozpúšťadiel aplikované striekaním
Balenie: 5 l

Karta bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved