Belzona® 9411 Release Agent

Separátor, zabraňuje priľnutiu materiálu Belzona k povrchu
Balenie: 0,1 kg

Referencie:
Poškodená časť mlecieho valca

Návod na použitie

Karta bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved