Belzona® produkty


Polymérové dvojzložkové pastovité a tekuté kompozity - Belzona® (tmely) majú vysokú priľnavosť, sú vysokopružné, a preto sú ideálne na spájanie/vypĺňanie  rôznych kovov, nekovov, gúm a betónov. Izolujú to značí, nepodliehajú galvanickej korózii. Chemická reakcia spájania prebieha bez vývoja tepla, vnútorného pnutia resp. následných deformácií. Materiály Belzona® si našli uplatnenie predovšetkým tam, kde z technických alebo ekonomických dôvodov nie je možné použiť klasické metódy opráv (nebezpečenstvo výbuchu, tepelné deformácie, rôznorodosť materiálu, obtiažna zvariteľnosť, práca na „hotovo“ t.j. bez ďalšieho opracovania). 
Všetky výrobky Belzona® sú vyrábané podľa medzinárodného certifikátu kvality ISO 9001, 9002.

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved