Belzona® 1812 Ceramic Carbide FP

Vynikajúca ochrana proti abrazívnemu pôsobeniu
Balenie: 2 a 20 kg

Abrázia je veľkým problémom, s ktorým sa musia vysporiadať mnohé priemyselné odvetvia. Všade tam, kde nejaký materiál naráža alebo sa kĺže po povrchu, možno očakávať, že vznikne problém odierania. Belzona® 1812 je vysoko špecializovaný kompozit, v ktorom sa kombinuje vysoká odolnosť voči abrázii s vlastnosťou polymerického tmelu. Používa sa na opravu, ochranu alebo zmenu vlastností zariadení, ktoré sú vystavené značnej abrázii alebo erózii. Pre situácie, kde eróziu spôsobuje jemný prášok - napr. pri výrobe cementu - alebo všade tam, kde je nebezpečie priľnutia alebo zanášania, bol vyvinutý produkt Belzona® 1812. Tento využíva novú generáciu živíc na dosiahnutie uzavretého unikátneho vysokoodolného systému voči abrázii. Tak sa vytvorí hladší a zároveň trvanlivý kompozit, ktorý je možné nanášať v tenších vrstvách, čím sa zabezpečia lepšie možnosti modifikovať profily a zlepšiť prietok
 
Produkt Belzona® 1812 je vhodný na použitie v širokej škále zariadení ako sú:
 • Cyklóny
 • Násypníky
 • Obežné kolesá, rotory
 • Sklzné žľaby
 • Centrifúgy
 • Trysky
Jednoduchosť použitia
 • Jednoduchá aplikácia na každý povrch
 • Vytvrdnutie za studena, nevytvára napätie ani deformáciu
 • Nevyžaduje žiadne špeciálne zmiešavacie alebo aplikačné nástroje
 • Jednoduché zmiešanie podľa objemového pomeru
Široké pole použitia
 • Naviaže sa na každý pevný podklad vrátane ocele, liatiny, čadiča, betónu a hliníka
 • Odolnosť voči širokej škále chemikálií
 • Pracovný rozsah od -40 °C do +150 °C
Efektívnosť v prevádzke
 • Odolnosť voči abrázii porovnateľná s čadičom
 • Zabezpečí bezšvové antiabrazívne obloženie
Rôznorodosť použitia
 • Krátky čas vytvrdnutia zabezpečí, že opravené zariadenie môže opäť pracovať za veľmi krátky čas
 • Vytvorenie zdokonaleného profilu, čím sa zvýši prietok a zmenšia sa turbulencie
 • Tenučké alebo hrubšie vrstvy podľa potreby a ostré hrany potrebné na dokonalú povrchovú úpravu
 Užívateľsky nenáročné
 • Bez rozpúšťadla
 • Bez nebezpečia požiaru
 • Žiaden prach alebo iný uvoľňujúci sa materiál nie je primiešaný

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved