Ochrana neutralizačnej veže

Spoločnosť: Chemická výroba

Zariadenie:

Vnútorný povrch neutralizačnej veže silno korodoval. Všetky materiály aplikované pred použitím produktov Belzona boli zničené alebo poškodené za niekoľko mesiacov.

Detaily opravy:

Otryskanie nádoby, aplikácia produktu Belzona 4331. Oprava uskutočnená v 1/2001. Stále vo veľmi dobrom stave.

Vodokružná výveva

Spoločnosť: Chemická výroba

Zariadenie:

Vodokružná výveva bola poškodená koróziou a eróziou, v dôsledku čoho strácala na výkone.

Detaily opravy:

Výveva bola otryskaná a ošetrená produktami Belzona 1111, Belzona 1321 (oprava a náter).

Oprava čerpadla Q450

Spoločnosť: Chemická výroba

Zariadenie:

Oprava čerpadla Q450

Detaily opravy:

Pred opravou bol povrch zdrsnený otryskaním. Oprava poškodených častí a plôch bola vykonaná materiálom Belzona 1311. Ošetrenie čerpadla náterom Belzona 1341 za účelom zvýšenia prietokových parametrov a zníženia spotreby elektrickej energie. Dátum realizácie október 2007.

Oprava deliacej roviny parnej turbíny

Spoločnosť: výroba chemických produktov

Zariadenie:

Užívaním parnej turbíny došlo k poškodeniu deliacej roviny.

Detaily opravy:

Po odbrúsení a vyčistení sa aplikoval materiál Belzona 1593. Oprava bola vykonaná formovaním.

 

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved