Oprava klapkového uzáveru

Spoločnosť: Vodné hospodárstvo

Zariadenie:

Na vodnej nádrži po dlhšej dobe prevádzky prestal tesniť klapkový uzáver JS 800.

Detaily opravy:

Po očistení a príprave povrchu sa opravili poškodené časti materiálom Belzona 1311. Ako ochranný náter proti korózii, erózii a oteru sa použil materiál Belzona 1321 (vyhovuje aj pre styk s pitnou vodou) a na dokonalé tesnenie sa použil materiál Belzona 2211.

Oprava kužeľového uzáveru

Spoločnosť: Vodné hospodárstvo

Zariadenie:

Na vodnej nádrži po dlhšej dobe prevádzky prestal tesniť kužeľový uzáver JS 2000.

Detaily opravy:

Po očistení a príprave povrchu sa opravili poškodené časti materiálom Belzona 1111. Ako ochranný náter proti korózii, erózii a oteru sa použil materiál Belzona 1321 (vyhovuje aj pre styk s pitnou vodou) a na dokonalé tesnenie sa použil materiál Belzona 2211.

Kavitačné poškodenie lopatiek lodnej skrutky

Spoločnosť: Vodné hospodárstvo

Zariadenie:

Kavitačné poškodenie lopatiek lodnej skrutky

Detaily opravy:

Skrutky boli ošetrené náterom materiálu Belzona 1311 a Belzona 1321. Dátum realizácie: júl 2004.

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved