Belzona® 4131 Magma-Screed

Dvojkomponentný systém na opravu a obnovu povrchov betónu a kameniva
Balenie: 20 a 25 kg

Pozostáva z polymérov a oligomérov s vysokou molekulovou hmotnosťou s integrovanou zmesou agregátu.
Je to vysoko účinný neporézny materiál na obnovu povrchov, ktorý poskytuje vynikajúcu ochranu voči účinkom abrázie, nárazmi, vibráciami a chemickým vplyvom.

Produkt Belzona® 4131 môže byť aplikovaný na širokú škálu povrchov bez potreby použitia špeciálnych nástrojov. Tento viacúčelový materiál takisto vytvára bezšvový povrch.

Kľúčové výhody:
 • Dobrá chemická odolnosť
  Produkt Belzona® 4131 vykazuje výbornú chemickú odolnosť voči väčšine anorganických kyselín (až do 10-percentnej koncentrácie) a zásad (až do 20-percentnej koncentrácie).
 • Vynikajúca ochrana životného prostredia
  Tento materiál odolný voči vode a poveternostným vplyvom sa nerozťahuje, nezmršťuje ani nedeformuje. Navyše nepodlieha pôsobeniu UV žiarenia, čo ďalej predlžuje jeho životnosť.
 • Trvalé výsledky
  Mechanické vlastnosti produktu Belzona® 4131 sú oveľa lepšie ako betónu. Materiál kombinuje vysokú odolnosť voči abrázii s výnimočnou pevnosťou v tlaku.
Oblasti použitia:
 • uličky
 • oblasti na skladovanie chemikálií
 • podlahy
 • nakladacie plochy skladov
 • obrábacie/výrobné oblasti
 • rampy
 • schodištia
 • chodníky

Referencie:
Oprava betónovej nádrže

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved