Belzona ® 2911 QD Conditioner 0,125 kg

Aktivačný prostriedok, ktorý sa používa za účelom získlania priľnavosti k podkladu

Karty bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved