Belzona® 2911 QD Conditioner

Aktivačný prostriedok, ktorý sa používa na zaistenie priľnavosti k podkladu
Balenie: 0,125 kg

Karta bezpečnostných údajov

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved