Belzona® 5815

Flexibilný bariérový náter
Balenie: 4 l a 15 l

Belzona® 5815 je dvojkomponentný bezrozpúšťadlový pružný náterový systém na ochranu kovových aj nekovových povrchov, ktoré môžu byť vystavené úniku chemikálií, ponoreniu do nich alebo rozliatiu.
Produkt Belzona® 5815 je možné nanášať štetkou, valčekom alebo pomocou bezvzduchového striekacieho. Systém je dvojvrstvový a rozlíšenie medzi vrstvami pri aplikácii uľahčujú dve varianty farebného prevedenia – sivá a kaki..

Kľúčové výhody:
 • Elasticita náteru
  Vďaka svojej schopnosti predĺženia dokáže eliminovať bežný pohyb stavebných materiálov.
 • Excelentná priľnavosť
  Materiál vykazuje odtrhovú priľnavosť k betónovým, cementovým a oceľovým podkladom viac ako 13,8 MPa.
 • Bez rozpúšťadiel
  Náter neobsahuje rozpúšťadlá a preto sa počas vytvrdzovania temer nezmršťuje. Hrúbka filmu sa vplyvom vytvrdenia nemení.
 • Nákladovo efektívne suroviny
  Produkt Belzona® 5815 predstavuje ekonomicky výhodné riešenie na ochranu povrchov prichádzajúcich do kontaktu so zriedenými vodnými roztokmi, olejmi a palivami.
 • Chemická odolnosť voči zriedeným vodným roztokom
  Náter je ideálny pre ochranu priestorov na havarijné zadržiavanie menj agresívnych chemikálií ako sú vodné roztoky, oleje a palivá..
 • Variabilita spôsobov aplikácie
  Materiál možno nanášať štetkou na členité povrchy, rozotierať valčekom ale aj striekať na veľké plochy pomocou bezvzduchového striekacieho zariadenia.
Oblasti použitia:
 • Havarijné zadržiavanie chemikálií
 • Betónové základy, sokle a obklady
 • Chemické odtoky a kanály
 • Priestory na transport a skladovanie chemikálií
 • Steny na zadržiavanie kyselín
 • Časti chladiacich veží vystavené pohybu

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved