Belzona® 6111 Liquid Anode

Zinkom obohatený epoxidový systém na účinnú ochranu konštrukcií proti korózii
Balenie: 10 kg

Dvojkomponentný epoxidový systém s vysokým obsahom zinku poskytujúci protikoróznu ochranu oceľovým konštrukciám.
Materiál je na báze rozpúšťadla a môže byť nanášaný štetkou alebo striekaním.

Produkt Belzona® 6111 poskytuje dlhotrvajúcu katodickú ochranu otryskaných oceľových konštrukcií. Zabezpečuje ideálnu ochranu v námornom aj priemyselnom prostredí, kde sa vyžaduje dlhodobá odolnosť voči korózii. Materiál sa ľahko mieša a môže byť natieraný štetkou alebo striekaný bez potreby prác za horúca. Suchý film obsahuje viac ako 90 % zinkového prášku, čo zabezpečuje maximálnu katodickú ochranu. Dokonca aj na poškodených plochách je zabránené šíreniu hrdze.

Čas spracovania
Po namiešaní bude čas spracovania závisieť od okolitej teploty. Pri 10 °C možno materiál použiť až do 72 hodín.

Oblasti použitia
Po namiešaní produktu a pri aplikácii podľa Návodu na použitie je systém ideálne vhodný pre nasledovné aplikácie:
 • všetyky oceľové konštrukcie
 • nádrže
 • potrubia
 • chladiace veže
 • mosty
Kľúčové výhody:
 • Jednoduchá aplikácia
  Aplikácia náteru je jednoduchá bez ohľadu na jej veľkosť. Môže byť nanášaný štetkou pre precíznejšie pokrytie alebo striekaný pre rýchlejšie pokrytie rozsiahlejších oblastí.
 • Dlhotrvajúca ochrana pred koróziou
  Produkt Belzona® 6111 dokázateľne odolá korózii 10 alebo viac rokov v závislosti na okolitých podmienkach.
 • Zabraňuje šíreniu hrdze
  Poškodené miesta môžu byť chránené prostredníctvom katodickej ochrany a spolu s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu je takto elminované šírenie hrdze a odlupovanie náteru.
 • Vykazuje samoopravnú schopnosť
  Okrem vyššie uvedeného tvorba oxidov zinku zabezpečuje samoopravnú schopnosť na zabránenie vzniku korózie na malých poškodených/poškriabaných plochách.
 • Možnosť prekrytia kvôli zvýšeniu chemickej odolnosti
  Materiál môže byť aplikovaný na plochách, kde sa požaduje chemická odolnosť a to prekrytím produktom Belzona® 5111.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved