Belzona ® 6111 Liquid Anode 10 kg

Zinkom obohatený epoxidový systém na účinnú ochranu konštrukcií proti korózii

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved