Belzona ® 9111 Cleaner/Degreaser

Balenie: 0,5 a 5 L

Špeciálny čistič a odmasťovač

Karta bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved