Belzona® 9111 Cleaner/Degreaser

Špeciálny čistič a odmasťovač
Balenie: 0,5 a 5 l

Karta bezpečnostných údajov

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved