Belzona® 1523

Dvojkomponentný striekaním aplikovaný náterový systém pre vysoké teploty
Balenie: 10 l

Náterový systém vhodný na trvalé ponorenie vo vodných a uhľovodíkových roztokoch do teploty 140 °C.
Taktiež použiteľný pre vyparovanie mokrou parou do 210 °C.
Vykazuje vynikajúcu korozívnu odolnosť pri zvýšených teplotách a je odolný voči širokej škále chemikálií.

Produkt Belzona® 1523 má 24-hodinový interval medzi najskorším a najneskorším možným časom aplikácie ďalšej vrstvy, čo umožňuje efektívne a rýchle ukončenie rozsiahlych projektov s dramatickým skrátením prestojov.
Po vytvrdnutí pri okolitej teplote je aktivovaný jedinečný mechanizmus dodatočného vytvrdenia systému pri normálnych prevádzkových teplotách. Tým sa eliminuje potreba samostatných procesov dodatočného vytvrdenia a urýchľuje sa návrat zariadenia do prevádzky.
Ukázalo sa, že tento materiál bez obsahu rozpúšťadiel prekonáva konvenčné povlaky z vinylesterových sklenených vločiek (VEGF), pokiaľ ide o mechanickú pevnosť a priľnavosť, pričom vykazuje znížené zmršťovanie a emisie VOC. Tento vysokovýkonný náter je odolný aj voči procesom vyparovania až do 210 °C a rýchlemu odtlakovaniu.

Kľúčové výhody:
 • Aplikácia striekaním
  Produkt Belzona® 1523 je jednoduché namiešať a aplikovať pomocou bezvzduchového striekacieho zariadenia s ohrevom, čo umožňuje dosiahnuť rýchlu a efektívnu ochranu rozsiahlych plôch.
 • Vynikajúca odolnosť voči korózii a chemikáliám
  Tento náter poskytuje dlhodobú ochranu pred koróziou dokonca aj v podmienkach ponorenia pri vysokej teplote.
 • Veľmi vysoká teplota, pri ktorej nastane deformácia
  Produkt Belzona® 1523 je navrhnutý pre prevádzku pri ponorení až do teploty 140 °C a poskytuje dlhodobú ochranu zariadení prevádzkovaných pri vysokej teplote.
 • Minimalizované prestoje
  Prestoje sú redukované vďaka mechanizmu dodatočného vytvrdzovania produktu Belzona® 1523 aktivovaného pri prevádzkových teplotách.
Oblasti použitia:
 • absorbéry
 • kotly napájacej vody
 • kondenzačné nádrže
 • deaerátory
 • kondenzátory
 • výmenníky tepla
 • pracie jednotky
 • separátory
 • potrubia
 • nádoby s horúcou vodou
 • odlučovače kvapiek
 • skladovacie nádrže

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved