Belzona ® 8211 HP Anti-Seize 0,285 kg

Montážna pasta, zaisťujúca trvalú ochranu skrutkových spojov pred koróziou a zapečením do 11000C

Vysokoúčinná antizadieracia zmes pre všetky odvetvia priemyslu. Ak sa spájacie plochy,  ktoré sú vystavené extrémne vysokým teplotám  (alebo nízkym),  korózii alebo pôsobeniu chemikálií neošetria, poškodia sa vplyvom zadierania a odierania.                  
Metalurgovia si uvedomujú, že neobvyklé ocele a zliatiny používané v dnešných vysokotepelných a vysoko-tlakových podmienkach sú oveľa menej odolné voči pôsobeniu ingrediencií, ktoré sa nachádzajú v obyčajných protizáderových materiáloch.

Najmä:

 • Hliník a zinok môžu zapríčiniť praskanie povrchu a vznik trhlín, čím sa zníži pevnosť svorníka závitov.
 • Olovo v bode topenia postupne prenikne do zmesi, kde začne pôsobiť ako klin a zapríčiní rozpoltenie zmesi.
 • Meď vyvoláva elektrolýzu, čím spôsobuje vytváranie jamiek, koróziu a zadieranie.
 • Disulfidový molybdén produkuje kyselinu sírovú pri teplote asi  350 ºC.
 • Chloridy a síra spôsobia praskanie od tlakovej korózie.

TERAZ BELZONA® 8211 spĺňa požiadavky každého odvetvia priemyslu  –   ponúka ľahkosť montáže a odstránenie  vedľajších účinkov.
Belzona® 8211 bola špeciálne vyrobená pre použitie na vysokoúčinné zliatiny. Neobsahuje žiadnu meď, silikón, olovo, disulfidový molybdén, hliník alebo zinok a využíva špeciálne čistené suroviny, ktoré
majú extrémne nízky obsah chloridu a síry.

Efektívny spôsob ako riešiť nákladné a nebezpečné problémy so zadieraním a odieraním sa spojených – spájacích plôch (častí).

PONÚKA VÁM VŠETKY TIETO VÝHODY

ZOSTÁVA ÚČINNÁ A STÁLA PRI TEPLOTÁCH OD –20 ºC DO 1200 ºC

 • Je účinnejšia než oleje a tuky, ktoré sa stenčujú.  

VÝBORNÁ ODOLNOSŤ VOČI KORÓZII

 • Testované podľa ASTM B117 a BS 3900 so slaným postrekom. Belzona® 8211 poskytuje výbornú
  ochranu voči korózii pri obidvoch testoch dokonca aj v prítomnosti rozdielnych kovov. 

VÝBORNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

 • Testy chemickej odolnosti pokrývajú široké spektrum priemyselných chemikálií, zdôrazňujú  inertný charakter
  Belzony® 8211. 

BEZPEČNÉ POUŽITIE

 • Neobsahuje meď, olovo, disulfidový molybdén, hliník ani zinok. Extrémne nízky obsah chloridu a síry. 

JEDNODUCHÉ ODSTRÁNENIE A ODLÚPNUTIE – AJ PO DLHOM OBDOBÍ

 • Antioxidanty na rozdiel od olejov a tukov, ktoré pri vystavení vplyvu poveternostných podmienok oxidujú, zabránia stuhnutiu zmesi.

MÔŽE BYŤ APLIKOVANÁ NA PÓROVITÉ POVRCHY

 • Kovový obsah Belzony® 8211 vyplní póry a tak sa vytvorí tvrdý kovový povlak.

OCHRÁNI PRED ODIERANÍM A ZNEHODNOCOVANÍM KOVU

 • Kovové častice obťahujú povrch a nemôžu byť odstránené vysokými tlakmi.

ODOLNÁ VOČI VIBRÁCII, STIAHNUTIU A ROZTIAHNUTIU
BEZPEČNÉ BEZAEROSOLOVÉ FĽAŠKOVÉ BALENIE

 • zabraňuje kontaminácii výrobku

Návod na použitie

Karta bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved