Belzona® 8211 HP Anti-Seize

Montážna pasta, zaisťujúca trvalú ochranu skrutkových spojov pred koróziou a zapečením do 1100 °C
Balenie: 0,285 kg

Vysokoúčinná protizáderová zmes pre všetky odvetvia priemyslu.
Ak sa spájacie plochy, ktoré sú vystavené extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, korózii alebo pôsobeniu chemikálií neošetria, poškodia sa vplyvom zadierania a odierania.

Metalurgovia si uvedomujú, že neobvyklé ocele a zliatiny používané v dnešných vysokotepelných a vysokotlakových podmienkach sú oveľa menej odolné voči pôsobeniu ingrediencií, ktoré sa nachádzajú v obyčajných protizáderových materiáloch. Najmä:
 • Hliník a zinok môžu zapríčiniť praskanie povrchu a vznik trhlín, čím sa zníži pevnosť svorníka závitov.
 • Olovo v bode topenia postupne prenikne do zmesi, kde začne pôsobiť ako klin a zapríčiní rozpoltenie zmesi.
 • Meď vyvoláva elektrolýzu, čím spôsobuje vytváranie jamiek, koróziu a zadieranie.
 • Disulfidový molybdén produkuje kyselinu sírovú pri teplote asi 350 ºC.
 • Chloridy a síra spôsobia praskanie od tlakovej korózie.

Produkt Belzona® 8211 teraz spĺňa požiadavky každého odvetvia priemyslu – ponúka ľahkosť montáže a odstránenie vedľajších účinkov.
Materiál bol špeciálne vyvinutý pre použitie na vysokoúčinné zliatiny. Neobsahuje žiadnu meď, kremík, olovo, disulfidový molybdén, hliník alebo zinok a využíva špeciálne čistené suroviny, ktoré majú extrémne nízky obsah chloridu a síry. Je to efektívny spôsob ako riešiť nákladné a nebezpečné problémy so zadieraním a odieraním sa spojených – spájacích plôch (častí).

Použitie produktu Belzona® 8211 ponúka všetky tieto výhody:

Materiál zostáva účinný a stály pri teplotách od -20 ºC do +1200 ºC
 • Je účinnejší než oleje a tuky, ktorých vrstva sa časom stenčuje.
Výborná odolnosť voči korózii
 • Testované podľa ASTM B117 a BS 3900 so slaným postrekom. Belzona® 8211 poskytuje výbornú ochranu voči korózii pri obidvoch testoch dokonca aj v prítomnosti rozdielnych kovov.
Výborná chemická odolnosť
 • Testy chemickej odolnosti pokrývajú široké spektrum priemyselných chemikálií a zdôrazňujú inertný charakter produktu Belzona® 8211.
Bezpečné použitie
 • Neobsahuje meď, olovo, disulfidový molybdén, hliník ani zinok. Extrémne nízky obsah chloridu a síry.
Jednoduché odstránenie a odlúpnutie – aj po dlhom období
 • Antioxidanty na rozdiel od olejov a tukov, ktoré pri vystavení vplyvu poveternostných podmienok oxidujú, zabránia stuhnutiu zmesi.
Materiál môže byť aplikovaný na pórovité povrchy
 • Kovový obsah produktu Belzona® 8211 vyplní póry a vytvorí tak tvrdý kovový povlak.
Ochráni pred odieraním a znehodnocovaním kovu
 • Kovové častice obťahujú povrch a nemôžu byť odstránené vysokými tlakmi.
Odolný voči vibrácii, stiahnutiu a roztiahnutiu. Bezpečné bezaerosolové fľaškové balenie
 • Zabraňuje kontaminácii výrobku

Návod na použitie

Karta bezpečnostných údajov

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved