Belzona® 4331 Magma CR 3

Vysokoúčinný dvojkomponentný náter na ochranu proti horúcim organickým kyselinám
Balenie: 1,5 kg

Optimalizovaný pre odolnosť voči organickým kyselinám ako je kyselina octová a organickým rozpúšťadlám až do 60 °C v podmienkach ponorenia.
Tento vysoko účinný náter izoluje kovové a betónové povrchy od agresívneho chemického prostredia. Použitie zahŕňa skladovacie nádrže, priestory na skladovanie chemických látok a tiež zariadenia pracujúce pod hladinou. Ako produkt bez obsahu rozpúšťadiel Belzona® 4331 redukuje zdravotné a bezpečnostné riziká pri aplikácii v uzavretých priestoroch.
Oblasti použitia
Po namiešaní produktu a pri aplikácii podľa Návodu na použitie je systém, ktorý izoluje betónové a kovové povrchy od poškodzujúceho chemického prostredia ideálne vhodný pre nasledovné aplikácie:
 • steny nádrží zadržiavajúcich kyseliny
 • chemické odvodňovacie kanály a žľaby
 • priestory na prepravu a skladovanie chemikálií
 • základy čerpadiel
 • plášte čerpadiel
 • podstavce nádrží
 • chodníky s protišmykovým agregátom
Kľúčové výhody použitia produktu:
 • Vynikajúca chemická odolnosť
  Tento náter poskytuje výbornú dlhodobú odolnosťou voči chemikáliám, obzvlášť voči organickým kyselinám
 • Odoláva horúcim organickým kyselinám
  Produkt Belzona® 4331 je schopný vydržať ponorenie do organických kyselín so zvýšenou teplotou do 60 °C
 • Vynikajúca priľnavosť
  Náter Belzona® 4331 môže byť aplikovaný na širokú škálu povrchov vrátane betónu, tehál a kovu
 • Jednoduchá aplikácia
  Tento náter sa aplikuje za studena bez potreby prác za horúca a bez potyreby použitia špeciálnych nástrojov

Referencie:
Ochrana neutralizačnej veže

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved