IA 303-015 - Upevňovanie valcových dielov

Vysoká pevnosť, nízka viskozita. Určený pre malé špáry, kde vymedzuje vôle pri montáži hnacích kolies, remeníc, ložísk, zotrvačníkov a ostatných valcových spojov.

Balenie 50 ml a 10 g

Návod na použitie

KBU

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved