Belzona® 9611 (ES METAL)

Havarijná opravárenská tyčinka
Balenie: 0,11 kg

Návod na použitie

Karta bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved