Belzona ® 9611 Havarijná opravárenská tyčinka ( ES METAL ) 0,11 kg

Havarijná opravárenská tyčinka

Návod na použitie

Karta bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved