Belzona® 1212

Pastovitý materiál s rýchlym vytvrdzovaním a vynikajúcou priľnavosťou
Balenie: 0,4 kg


Dvojkomponentný, rýchlo tvrdnúci, na prípravu povrchu nenáročný tmel, použiteľný na havaríjné opravy a na renováciu strojov a zariadení. Ideálny na použitie ako vysokopevnostné konštrukčné lepidlo alebo na vytvorenie rôznych ložiskových vložiek. Po namiešaní produktu a pri nanesení presne podľa Návodu na použitie je ideálne vhodný pre aplikácie na vlhký alebo olejom kontaminovaný povrch, dokonca môže byť nanášaný aj pod vodou.

Keď nie je možné dosiahnuť ideálnu prípravu kovového podkladu kvôli nedostatku času alebo prostriedkov, Belzona® 1212 poskytuje nákladovo efektívnu opravu, ktorá pomôže vrátiť zariadenie do prevádzky na ďalšie roky.>
Po úplnom vytvrdnutí tento systém vykazuje skvelú mechanickú pevnosť a na základe kovového charakteru polymérov Série Belzona® 1000 sa bude správať súhlasne s kovovým podkladom.

Kľúčové výhody:
  • Nenáročný na prípravu povrchu
    Produkt Belzona® 1212 môže byť aplikovaný priamo na ručne pripravené, vlhké alebo olejom znečistené povrchy.
  • Vynikajúca priľnavosť
    Belzona® 1212 vykazuje vysokú priľnavosť aj k neotryskaným a kontaminovaným povrchom.
  • Rýchle vytvrdzovanie
    Produkt Belzona® 1212 po zmiešaní dvoch zložiek rýchlo tvrdne. Veľmi dobre tvrdne aj pri teplote 5 °C.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved