Belzona® 5871

Tepelnoizolačná bariéra poskytujúca ochranu pred koróziou a pred dotykom povrchov s nebezpečnými teplotami
Balenie: 0,6 l a 7,5 l

Belzona® 5871 je dvojkomponentný bezrozpúšťadlový náterový systém, ktorý poskytuje tepelnoizolačnú bariéru s antikoróznou ochranou a s vlastnosťami chrániacimi pred dotykom povrchov s nebezpečnými (vysokými a nízkymi) teplotami. Materiál má výborné tepelno-izolačné vlastnosti, chráni pred koróziou a zabraňuje vzniku korózie pod izoláciou. Taktiež chráni povrchy pred námrazou a kondenzáciou. Možno ho aplikovať štetkou, kartušou alebo striekaním dvoch zložiek.
Produkt Belzona® 5871 sa po aplikácii roztiahne pričom sa vytvorí ľahká pena s uzavretými bunkami.

Kľúčové výhody:
 • Vynikajúca odolnosť voči korózii pod izoláciou
  Produkt Belzona® 5871 poskytuje výbornú odolnosť voči korózii pri okolitých, zvýšených aj mínusových teplotách.
 • Aplikácia štetkou aj striekaním
  Materiál sa dá aplikovať na malé plochy, na zložité geometrické tvary ale aj na rozsiahle plochy.
 • Vylepšená bezpečnosť
  Náter poskytuje osobnú ochranu na pracovisku a zaručuje bezpečnosť pred kontaktnými popáleninami.
 • Tepelná účinnosť
  Belzona® 5871 znižuje množstvo tepla prenášaného cez povrch, čím zvyšuje účinnosť zariadenia.
Oblasti použitia:
 • Potrubia
 • Kanály
 • Vonkajšie časti nádrží/nádob
 • Priemyselné stroje a zariadenia
Technológia tvorby peny:
 • Nová napeňovacia epoxidová technológia umožňuje materiálu Belzona® 5871 po vytvrdnutí expandovať až na 3-násobok hrúbky, v akej bol pôvodne aplikovaný. Týmto sa znižuje počet potrebných vrstiev v porovnaní s konvenčnými náterovými systémami. Rast peny s uzavretými bunkami vytvára izolačnú bariéru, ktorá zabraňuje tepelným stratám, povrchovým popáleninám a korózii pod izoláciou.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved