Belzona® 4311 Magma CR 1

Náterová látka vysoko odolná voči chemikáliám
Balenie:  1,5 kg

Ochrana konštrukčných prvkov a zariadení v špeciálnych prevádzkach, ktoré sú vystavené pôsobeniu chemikálií bola dlhú dobu veľkým problémom. Viac ako 40 rokov priemysel očakával od výskumníkov spoločnosti Belzona produkt, ktorý by skutočne chránil pred vplyvom takéhoto prostredia.
Belzona® 4311 (Magma CR1) je náterová látka vysoko odolná voči chemikáliám použiteľná v:
 • chemickom priemysle
 • úpravovniach vody
 • rafinériách
 • farmaceutickom priemysle
 • galvanizačných prevádzkach
 • priemysle plastických hmôt
Belzona® 4311 (Magma CR1) sa pevne a nastálo naviaže takmer na hocijaký pevný materiál vrátane:
 • kovov
 • betónov
 • materiálov zo sklenených vlákien
 • tehál
 • podlahových krytín
 • skla
Chemická odolnosť
 • Chemická odolnosť pri použití vzoriek ponorených vo všetkých nasledujúcich chemikáliách po dobu najmenej 52 týždňov je hodnotená ako výborná.
Anorganické kyseliny
 • 36 %-ná kyselina chlorovodíková
 • 30 %-ná kyselina fluorokremičitovodíková
 • 10 %-ná kyselina dusičná
 • 60 %-ná kyselina chloristá
 • 30 %-ná kyselina fosforečná
 • 98 %-ná kyselina sírová
 • 6 %-ná kyselina siričitá
Anorganické zásady
 • 30 %-ný roztok čpavku
 • 40 %-ný hydroxid sodný
 • 40 %-ný hydroxid draselný
 • bromidová voda (nasýtená)
 • chloridová voda (nasýtená)
Organické kyseliny
 • 30 %-ná kyselina citrónová
 • 37 %-ný formaldehyd
Organické zásady
 • metylamín
Rozpúšťadlá
 • acetátový amyl
 • benzén
 • etoxyetanol
 • dibutylftalát
 • ester EEP
 • etanol
 • etyletoxyproprionát
 • hexán
 • izobutanol
 • mesitylén
 • metylamylketón
 • n-butanol
 • ťažký ropný benzín
 • skydrol (fosfátový ester)
 • styrén
 • toluén
 • xylén

Referencie:
Poškodenie pogumovania filtra

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved