Belzona® 5892

Náter na ochranu povrchov vystavených ponoreniu do horúcej vody a uhľovodíkov
Balenie: 4 l, 10 l, 15 l

Dvojkomponentný nákladovo efektívny náterový systém pre vysoké teploty aplikovaný štetkou alebo striekaním, vhodný pre trvalé ponorenie do vodných / uhľovodíkových roztokov až do teploty 95 °C. Je taktiež odolný voči suchému teplu a vhodný pre vyparovanie mokrou parou do 210 °C.
Vykazuje excelentnú korozívnu odolnosť pri vyšších teplotách a je odolný voči širokej škále chemikálií. Navyše, dá sa použiť aj na vytváranie nepravidelných nosných podložiek prostredníctvom injektáže.

Produkt Belzona® 5892 môže byť aplikovaný ručne alebo striekaním a dodatočne vytvrdzuje počas prevádzky, čím znižuje výrobné prestoje.
Tento materiál prekoná konvenčné povlaky z vinylesterových sklenených vločiek (VEGF), pokiaľ ide o mechanickú pevnosť a priľnavosť, pričom vykazuje znížené zmršťovanie a emisie VOC.

Kľúčové výhody:
 • Pohodlná aplikácia
  Náter môže byť aplikovaný ručne alebo striekaním a tvrdne pri teplotách okolia, pričom k dodatočnému vytvrdeniu dochádza počas prevádzky. Môže byť testovaný vysokonapäťovou iskrovou skúškou.
 • Vysoká prevádzková výkonnosť
  Materiál je vhodný na nepretržité ponorenie do horúcej pitnej vody, uhľovodíkových a vodných roztokov. Je odolný voči rýchlemu odtlakovaniu aj pôsobeniu horúcej tlakovej pary.
 • Trvanlivosť
  Môže byť použitý na opravy počas plánovaných odstávok pre nepretržitú trvalú ochranu.
Oblasti použitia:
 • systémy napájacej vody pre kotly
 • koalescéry
 • kondenzačné nádrže
 • kondenzátory
 • rozprašovače
 • výparníky
 • filtre
 • výmenníky tepla
 • nádrže na horúcu vodu
 • potrubia
 • separátory
 • skladovacie nádrže

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved