Rekonštrukcia kondenzátorov

Spoločnosť: Atómová elektráreň
Zariadenie:
Hlavné kondenzátory (4 x) turbín atómovej elektrárne (počet rúrok 36 784 kusov/kondenzátor)
Detaily opravy:
Zákazník uskutočnil rekonštrukciu hlavných kondenzátorov turbín, kde okrem iného potreboval ochrániť rúrky do hĺbky 15 cm, rúrkovnice (čelá) a veľké komory proti korózii. Tieto ochranné nátery boli uskutočnené produktmi Belzona 5811 a Belzona 1341. Oprava uskutočnená v rokoch 2007 a 2008.

Kavitačné poškodenie

Spoločnosť:Vodné hospodárstvo

Zariadenie:

Kavitačné poškodenie Francisovej turbiny.
Detaily opravy:
Po zdrsnení povrchu otryskaním a odmastení boli poškodené plochy natreté materiálom Belzona 1111. Po vytvrdnutí bol nanesený materiál Belzona 2141 za účelom zníženia kavitačného pôsobenia vody (pogumovanie).
Dátum realizácie september 2007

Oprava transformátorov

Spoločnosť: Elektráreň

Zariadenie:

Poškodený transformátor

Detaily opravy:

Rozličné kvalitné a dlhodobé opravy (bez tepelného ohrevu) transformátorov pomocou materiálu Belzona 1161, ktorého výhodou je, že má vysokú priľnavosť aj na zaolejované a mokré povrchy, ktoré sa nemusia čistiť a upravovať na vysoký stupeň drsnosti.

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved