Belzona® 1813

Dvojkomponentný opravárenský a ochranný náter pre povrchy vystavené pôsobeniu abrázie pri zvýšených teplotách do 200 °C.
Balenie: 2 a 20 kg

Produkt Belzona® 1813 môže byť aplikovaný bez potreby špeciálneho náradia. Priľne k širokej škále kovových povrchov a vytvorí bezšvový povlak odolný voči abrázii. Je ho možné aplikovať v hrubých alebo tenkých vrstvách bez zmršťovania, rozťahovania alebo deformácie.

Produkt Belzona® 1813 okrem ochrany proti abrázii taktiež chráni povrchy pred eróziou a koróziou a je odolný voči širokej škále chemikálií, dokonca aj pri vysokých teplotách.

Kľúčové výhody:
 • Široký rozsah teplôt
  Produkt Belzona® 1813 bude chrániť zariadenia pred abráziou a poškodením nárazmi až do teploty 200 °C.
 • Jednoduché miešanie a aplikácia
  Miešanie a aplikácia produktu Belzona® 1813 je jednoduché, pretože nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje alebo práce za horúca. Okrem toho nie je potrebný žiadny prach alebo uvoľnené agregáty.
 • Bezšvové ukončenie
  Produkt Belzona® 1813 môže byť aplikovaný v tenkej vrstve alebo vrstvený v hrubšom profile (do 6 mm) na zvislých povrchoch. Vďaka svojmu zloženiu bez rozpúšťadiel nenastane uňho žiadne zmrštenie, rozťahovanie alebo deformácia.
 • Výnimočná odolnosť
  Okrem skvelej odolnosti voči abrázii porovnateľnej s čadičom je produkt Belzona® 1813 takisto odolný voči širokej škále chemikálií.
Oblasti použitia:

Energetický priemysel
 • Systémy na manipuláciu s popolom
 • Troskové systémy kotlov
 • Elektrostatické odlučovače
 • Indukčné ventilátory
 • Práčky
 • Špirálové napájače kotlov
Buničina a papier
 • Práčky
 • Štiepkovače
Cement
 • Lámače
 • Drviče
 • Štiepkovače
Všeobecne
 • Zásobníky
 • Dúchadlá
 • Silá
 • Odstredivky
 • Sklzy
 • Cyklóny
 • Deflektorové platne
 • Odsávače
 • Oteru vystavené plechy
 • Lopatky ventilátorov
 • Skrine ventilátorov
 • Násypky
 • Obežné kolesá
 • Miešacie nádoby
 • Trysky
 • Rúrkové oblúky
 • Sitá

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved