Belzona® 1212 Super E-metal

Revolúcia vo vysokorýchlostných núdzových opravách
Balenie: 0,125 kg

Epoxidovo-merkaptanové systémy, známe svojím charakteristickým zápachom, boli vyvinuté v 70-tych rokoch a stali sa takmer univerzálnym riešením pre núdzové opravy. Tieto epoxidovo-merkaptanové systémy boli úspešné pri znižovaní rozpočtov údržby a pri udržiavaní točenia sa kolies priemyslu, napriek svojmu charakteristickému prenikavému zápachu, problémom s vytváraním povrchových vrstiev v plechoviciach a  obmedzenej odolnosti voči ponoreniu vo vode. Ale v súčasnosti bola použitá nová technológia na vytvorenie materiálu na núdzové opravy pre 90-te roky. Belzona® 1221 je prevratný systém založený na polymére, ktorý je lepšou alternatívou než bežné opravárenské materiály. Založený na technológii, ktorá bola predtým k dispozícii len pre kozmický priemysel a pre tých, ktorí sú v popredí motorového dizajnu, Belzona® 1221 kombinuje vynikajúce prevedenie, lepšiu adhéziu, väčšiu odolnosť voči teplu a vlhku a žiadne nežiadúce zápachy.

So sníženou dobou prestojov a so širším rozsahom aplikácií prevýši Belzona® 1221 všetky ostatné riešenia pre núdzové opravy.

Zvýšené ochranné faktory

  • Konečná adhézia dosiahnutá produktom Belzona® 1221 ďaleko prevyšuje tú, ktorá bola dosiahnutá s bežnými epoxidovo-merkaptanovými opravárenskými materiálmi.

Bezpečné použitie

  • Vhodný pre kontakt s pitnou vodou. Certifikácia podľa ANSI/NSF Standard 61.

Znížená doba prestoja

  • Jedinečný ošetrujúci mechanizmus použitý v produkte Belzona® 1221 vytvára maximálnu pevnosť za minimálny čas, ako bolo demonštrované pri vývoji pevnosti v ohybe.

Viac možností použitia

  • Belzona® 1221 prejavuje vyššiu tepelnú odolnosť než epoxidové merkaptany a dokonca sa pri vystavení teplu zlepšuje, kým epoxidovo-merkaptanové systémy vykazujú nezvratnú deformáciu už pri 100 °C.

Lepšia odolnosť voči vlhkosti

  • Epoxidovo-merkaptanové systémy absorbujú vodu rýchlo a nakoniec v podmienkach ponorenia zmäknú. Belzona® 1221 absorbuje vodu veľmi pomaly a pri ponorení nezmäkne.

Priaznivá aplikácia

  • Belzona® 1221 nemá žiadny nežiadúci zápach.

Ľahšie miešanie 

  • Využívanie nízkoviskóznych živíc uľahčuje miešanie, obzvlášť pri nízkych teplotách.  

Jednoduchá aplikácia 

  • Belzona® 1221 sa aplikuje do hrúbky 25 mm.  

Plus nové kreatívne balenie

  • Špeciálne vyvinuté, nepriepustné, viacvrstvové kovovo-polymérové vrecká zaisťujú, že Belzona® 1221 sa nekazí a ani sa na nej počas skladovania nevytvára povlak. Čo najlepšie využiteľná veľkosť jednotky bola starostlivo stanovená, aby vyhovovala všetkým typickým aplikáciám a umožňovala ľahké miešanie malých množstiev.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved