Belzona® 1221 Super E-Metal

Revolúcia vo vysokorýchlostných núdzových opravách
Balenie: 0,125 kg

Epoxidovo-merkaptanové systémy, známe svojím charakteristickým zápachom, boli vyvinuté v 70-tych rokoch a stali sa takmer univerzálnym riešením pre núdzové opravy. Tieto epoxidovo-merkaptanové systémy boli úspešné pri znižovaní rozpočtov údržby a pri udržiavaní točenia sa kolies priemyslu, napriek svojmu charakteristickému prenikavému zápachu, problémom s vytváraním povrchových vrstiev v plechoviciach a obmedzenej odolnosti voči ponoreniu vo vode. Ale v súčasnosti bola použitá nová technológia na vytvorenie materiálu na núdzové opravy pre 90-te roky. Belzona® 1221 je prevratný systém založený na polymére, ktorý je lepšou alternatívou než bežné opravárenské materiály. Založený na technológii, ktorá bola predtým k dispozícii len pre kozmický priemysel a pre tých, ktorí sú v popredí motorového dizajnu, Belzona® 1221 kombinuje vynikajúce prevedenie, lepšiu adhéziu, väčšiu odolnosť voči teplu a vlhku a žiadne nežiadúce zápachy.

Zvýšené ochranné faktory
  • Konečná adhézia dosiahnutá produktom Belzona® 1221 ďaleko prevyšuje tú, ktorá bola dosiahnutá s bežnými epoxidovo-merkaptanovými opravárenskými materiálmi.
Bezpečné použitie
  • Vhodný pre kontakt s pitnou vodou. Certifikácia podľa ANSI/NSF Standard 61.
Znížená doba prestoja
  • Jedinečný ošetrujúci mechanizmus použitý v produkte Belzona® 1221 vytvára maximálnu pevnosť za minimálny čas, ako bolo demonštrované pri vývoji pevnosti v ohybe.
Viac možností použitia
  • Belzona® 1221 prejavuje vyššiu tepelnú odolnosť než epoxidové merkaptany a dokonca sa pri vystavení teplu zlepšuje, kým epoxidovo-merkaptanové systémy vykazujú nezvratnú deformáciu už pri 100 °C.
Lepšia odolnosť voči vlhkosti
  • Epoxidovo-merkaptanové systémy absorbujú vodu rýchlo a nakoniec v podmienkach ponorenia zmäknú. Belzona® 1221 absorbuje vodu veľmi pomaly a pri ponorení nezmäkne.
Priaznivá aplikácia
  • Belzona® 1221 nemá žiadny nežiadúci zápach.
Ľahšie miešanie
  • Využívanie nízkoviskóznych živíc uľahčuje miešanie, obzvlášť pri nízkych teplotách.
Jednoduchá aplikácia
  • Belzona® 1221 sa aplikuje do hrúbky 25 mm.
Plus nové kreatívne balenie
  • Špeciálne vyvinuté, nepriepustné, viacvrstvové kovovo-polymérové vrecká zaisťujú, že Belzona® 1221 sa nekazí a ani sa na nej počas skladovania nevytvára povlak. Čo najlepšie využiteľná veľkosť balenia bola starostlivo stanovená, aby vyhovovala všetkým typickým aplikáciám a umožňovala ľahké miešanie malých množstiev.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved