Belzona ® 1121 Super XL metal

Opracovateľný kovový systém - Belzona s predĺženou dobou spracovateľnosti 1121 - balenie 1, 3 kg

je dvojzložkový opravárenský a renovačný materiál s predĺženou dobou spracovateľnosti, ktorá poskytuje viac času pre miešanie a aplikáciu. Je založený na systéme polymérov zosilnených keramickou oceľou, určený pre aplikácie, kde sú vyžadované presné nastavenia alebo umiestnenia veľkých objemov materiálu.

Je ideálne vhodný pre všeobecné inžinierske potreby v teplom podnebí. Aplikácie zahrňujú opravy a regenerácie nasledovných častí:

 • nadmerné ložiská/plášte izolačnej trubky
 • prasknuté a deravé kryty
 • zdeformované predné steny nosníkového pása
 • deravé nádrže
 • puknuté podložky strojov
 • prasknuté potrubia
 • malé/puknuté hriadele
 • množstvo ložiskových vložiek

Belzona® 1121 vám dovolí:

 • zjednodušiť bežnú údržbu
 • znížiť potrebu zásob náhradných súčiastok
 • radikálne znížiť prestoje
 • nezastaviť výrobu

Jednoduché použitie

 • Nevyžaduje špeciálnu zručnosť ani náradie. Ľahká aplikácia špeciálne tvarovanou špachtľou alebo pištoľou Jednoduchý objemový miešací pomer 1:1; zmiešajte správne množstvo pre úkon
 • Dlhá doba spracovateľnosti uľahčuje umiestnenie veľkých objemov materiálu
 • Ideálny pre všeobecné použitie v teplom podnebí

Bezpečné použitie

 • Pri tuhnutí sa nezmršťuje, nerozťahuje ani nedeformuje, prispôsobí sa pnutiu opravovaných materiálov
 • Výborné elektroizolačné vlastnosti umožňujú aplikáciu na rôzne kovy, čo zabraňuje vzniku bimetalickej korózie

Univerzálna aplikácia

 • Môže sa nanášať v tenkej alebo hrubšej vrstve v rámci jedného úkonu.
 • Neklesá pri aplikácii do hrúbky 25 mm.
 • Zostane na mieste aj pri aplikácii na stropné plochy
 • Predĺžená doba vytvrdnutia umožňuje manévrovanie a presné nastavenie zariadenia
 • Naviaže sa pevne takmer na každý materiál vrátane ocele, hliníka, medi, mosadze, nerezovej ocele, materiálov zo sklenených vlákien, betónu, neglazovanej keramiky a skla
 • Ľahko sa formuje na presné kontúry
 • Opracovateľný bežným ostrým náradím

Trvanlivosť

 • Vysoká mechanická pevnosť
 • Hodnota pevnosti v tlaku (podľa ASTM D695) je 800 kg/cm2
 • Hodnota pevnosti v ohybe (podľa ASTM D790) je 576 kg/cm2
 • Odolný voči širokému rozsahu chemikálii vrátane anorganických kyselín, zásad, uhľovodíkov, minerálnych olejov, oxidačných či niteľov, rastlín a tukov, alkoholov, vodných roztokov a emulzií

Nekoroduje

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved