IA 303-03 - Upevňovanie valcových dielov

Vyššia viskozita a maximálna pevnosť spoja. Umožňuje vymedziť väčšiu vôľu pri montáži ložísk, ozubených kolies, remeníc a mnohých ďalších valcových spojov. Je ideálny pre opravy a repasovanie prevodových mechanizmov a strojných zariadení.

Balenie 50 ml

Návod na použitie

KBU

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved